Uiteraard is het probleem van ongewenste intimiteiten op de werkvloer geen nieuw fenomeen maar het is door de recente onthullingen bij THE VOICE extra onder de aandacht gekomen. Iedereen heeft het erover en veel vrouwen en meisjes, maar ook jongens, durven hierdoor met hun eigen ervaringen naar buiten te komen.

Wat bij al deze verhalen naar voren komt is het enorme belang van een onafhankelijke en met name externe vertrouwenspersoon. Een externe die geen directe band heeft met het bedrijf of de organisatie waar mensen een onveilige situatie hebben ervaren. Iemand die je echt in vertrouwen kunt nemen en die zich echt voor je zal inzetten. 

John de Mol zei al dat het belangrijk is dat mensen hun negatieve ervaring melden en dat is een helaas wel een feit. Alleen dan kunnen de verantwoordelijke personen worden toegesproken of aangepakt. Maar dan moet daar wel de gelegenheid voor zijn bij iemand die volledig is te vertrouwen. Iemand die geen lijntjes heeft met het bedrijf of de instantie waarbinnen de situatie zich heeft voorgedaan.

Wie had dat verwacht? Ondanks de topprestaties van de Nederlandse hockeydames op internationale toernooien en een gouden plak op de Olympische Spelen in Tokio, kwam tijdens de evaluatiegesprekken met de speelsters naar voren dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin zij hebben gepresteerd. De constatering was dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten waren die verbeterd konden worden.

De KNHB heeft hier snel op ingespeeld en schakelde een externe begeleider in die met staf en speelsters een traject is gestart om de huidige teamcultuur te verbeteren.

Naast de aandacht voor het huidige teamklimaat en de onderlinge communicatie maakte de KNHB in december afspraken met een onafhankelijk vertrouwenspersoon, speciaal voor alle spelers en speelsters van de vertegenwoordigende (jeugd)elftallen van de hockeybond. Verder is er een protocol beschikbaar voor het aanstellen van vertrouwenspersonen binnen alle clubs.