Resolute Coaching

Team coaching

EFFECTIEVE SAMENWERKING

Resolute Coaching kent een gefaseerd proces dat individuele en groepsgewijze coaching combineert. Bij de individuele coaching staan de persoonlijke doelstellingen, ambities, kansen en belemmeringen centraal. De groepsgewijze is gericht op het creƫren van een effectieve samenwerking. Belangrijk hierin is het verbinden van de doelen en waarden van de onderneming met die van de individuele leden van de groep.

30

No nonsense
aanpak

Het vermogen van mensen om in teams te werken wordt een steeds belangrijkere kwaliteit in organisaties. Veel mensen hebben niet vanzelfsprekend geleerd om in teams te werken, omdat het accent meestal ligt op het individueel presteren.

 

Vertrouwen
De coaching van Resolute Coaching is erop gericht om vertrouwen en focus te realiseren. In de relatie tussen coaches en teamleden, binnen het team en tussen team en organisatie. Focus regelt de efficiƫntie van aanpak, team en bedrijf. Alleen wat nodig is om de doelstellingen te bereiken krijgt aandacht. Vertrouwen is essentieel om de relevante elementen boven tafel te krijgen in het team en ten aanzien van de doelstellingen. Maar meer nog dan dat is vertrouwen en focus van belang in de realisatie- en implementatiefase. Hier dienen de MT-leden hun medewerkers het vertrouwen en een vertrouwde omgeving te bieden die tot resultaten leidt. Met de focus gericht op hetgeen wat nodig is.

ONZE WERKWIJZE

Na het eerste contact per telefoon of e-mail, nodigt de coach het team uit voor een gezamelijke bijeenkomst. De coaching kent drie fasen en bij de start van iedere fase worden concrete afspraken vastgelegd over de intensiteit en planning van de eerste gesprekken en de terugkoppelings-momenten aan de opdrachtgever. Na een eerste gespreksronde kan meer inzicht worden gegeven in het tijdspad dat voor de eerste fase kan worden uitgezet.

In deze fase wordt eerst in individuele gesprekken verkend welke onderwerpen er individueel en vanuit het individuele perspectief in het team spelen. In de groepssessie(s) in deze fase wordt gewerkt aan het versterken van de onderlinge band binnen het team. Deze fase wordt afgesloten met een teamsessie waarin de waarden, de onderlinge verwachtingen en doelen voor het team en de organisatie worden vastgelegd.

De In de concentratiefase wordt met behulp van individuele en groepsgewijze coaching de aandacht verlegt naar de rol van ieder lid binnen het team in het realiseren van de doelen en het uitdragen van de waarden. Het werken vanuit focus en vertrouwen geldt ook hierbij als leidraad. In deze fase komt ook de vraag aan de orde welke belemmeringen in het persoonlijke functioneren of het functioneren van de groep bestaan en hoe deze opgeheven kunnen worden. In de afsluitende groepssessie wordt het concrete plan van aanpak voor team en leden vastgesteld.

In deze fase wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Resolute Coaching heeft in deze fase geen voorop uitgewerkte rol. Bij de start kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt voor individuele of groepscoaching.

“Schilderijen en ruzies kun je het beste van een afstandje bekijken”

– anoniem –

Heb je hulp nodig bij het nemen van die afstand?

Neem dan contact met ons op en we helpen je verder.

Contact