Resolute Coaching

Werkwijze

WIJ ZIJN SPECIALIST IN COACHING

 De coaching van Resolute Coaching is erop gericht om vertrouwen en focus te realiseren. In de relatie tussen coaches en teamleden, binnen het team en tussen team en organisatie. Focus regelt de efficiëntie van aanpak, team en bedrijf. Alleen wat nodig is om de doelstellingen te bereiken krijgt aandacht. Vertrouwen is essentieel om de relevante elementen boven tafel te krijgen in het team en ten aanzien van de doelstellingen. Maar meer nog dan dat is vertrouwen en focus van belang in de realisatie- en implementatiefase. Hier dienen de MT-leden hun medewerkers het vertrouwen en een vertrouwde omgeving te bieden die tot resultaten leidt. Met de focus gericht op hetgeen wat nodig is.

Werkwijze

De coaching kent drie fasen:

In deze fase wordt in allereerst in individuele gesprekken verkend welke onderwerpen er individueel en vanuit het individuele perspectief in het team spelen. In de groepssessie(s) in deze fase wordt gewerkt aan het versterken van de onderlinge band binnen het team. Deze fase wordt afgesloten met een teamsessie waarin de waarden, de onderlinge verwachtingen en doelen voor het team en de organisatie worden vastgelegd.

De concentratiefase wordt met behulp van individuele en groepsgewijze coaching de aandacht verlegt naar de rol van ieder lid binnen het team in het realiseren van de doelen en het uitdragen van de waarden. Het werken vanuit focus en vertrouwen geldt ook hierbij als leidraad. In deze fase komt ook de vraag aan de orde welke belemmeringen in het persoonlijke functioneren of het functioneren van de groep bestaan en hoe deze opgeheven kunnen worden. In de afsluitende groepssessie wordt het concrete plan van aanpak voor team en leden vastgesteld.

In deze fase wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Resolute Coaching heeft in deze fase geen voorop uitgewerkte rol. Bij de start kunnen voor individuele of groepscoaching maatwerkafspraken op maat voor de situatie worden gemaakt.

31 Kopie

Afstemming

Bij de start van iedere fase worden concrete afspraken vastgelegd over de intensiteit en planning van de eerste gesprekken en de terugkoppelings-momenten aan de opdrachtgever. Na een eerste gespreksronde kan meer inzicht worden gegeven in het tijdspad dat voor de eerste fase kan worden uitgezet.
Resolute Coaching maakt gebruik van verschillende methodieken voor individuele en groepsgewijze coaching die worden afgestemd op de concrete vraagstelling en de betrokken teams.

33

Verwachtingen

Resolute Coaching heeft een sterke focus op resultaat. Indien de opdrachtgever of Resolute Coaching, om wat voor reden dan ook, niet verwacht (binnen een redelijke termijn) de gewenste doelstellingen van het coaching traject te kunnen bereiken, zijn beide partijen gerechtigd het traject stop te zetten zonder dat daaruit financiële aanspraken kunnen ontstaan.

Waar wij voor staan

Resolute Vertrouwenspersonen ondersteunen door te luisteren en voortvarend te helpen zodat je een keuze kunt maken voor het vervolg.

Beeldmerk Resolute

NO-NONSENSE BENADERING

Beeldmerk Resolute

OPLOSSINGSGERICHT

Beeldmerk Resolute

DAADKRACHTIGE AANPAK

Beeldmerk Resolute

BETROUWBAAR, EFFECTIEF EN VINDINGRIJK

Heb je een coach nodig bij je loopbaantraject?

We helpen je graag verder.

Contact