Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!


Tijdens de Week van de Integriteit, ieder jaar begin december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen. Meer achtergrondinformatie hierover is te vinden op hun site.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als ‘klokkenluider’ aan de bel trekken. Met onderzoek naar misstanden. Of met onderzoek naar de behandeling van een klokkenluider, die geen last mag hebben van zijn of haar melding van een misstand. En door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken. Op hun site staat uitgebreide informatie.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Ongewenste omgangsvormen doen zich op veel werkvloeren voor en kunnen grote invloed
hebben op de werksfeer en de gezondheid van werknemers.

Vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van
de impact van ongewenste omgangsvormen. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een
veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder
verzuim. Lees hierover meer in het wetsvoorstel om door middel van een wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet een vertrouwenspersoon verplicht te stellen.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!