Colette Busch-Verbeek

Gezond werken, ofwel ‘werkvitaliteit’, is de focus van Colette Busch. Al 25 jaar werkt zij als coach, bedrijfspsycholoog en arbeidsmediator.
Zij heeft ruime ervaring in persoonlijke work/life coaching en in teamcoaching, in psychologische begeleidingen en in arbeidsmediation.

Colette is, na haar studie neuropsychologie, haar loopbaan begonnen als P&O-adviseur in de gezondheidszorg. Daarna heeft zij als psycholoog werkzaamheden verricht op het vlak van werving & selectie, assessment en organisatie- en loopbaanadvies in de profit- en de non-profit sector. Zij specialiseerde zich verder in het begeleiden van werknemers om te komen tot optimaal en prettig functioneren in zijn/haar werkomgeving. Zij werkt voor diverse organisaties (industrie, MKB, ziekenhuizen, verzekeringswezen)

Vragen voor coaching kunnen zijn:
• verdere persoonlijke ontwikkeling,
• verminderen stressklachten en overbelasting,
• re-integratie,
• wat te doen met verminderd functioneren,
• zingevingsvragen,
• conflicthantering en samenwerkingsproblematiek,
• loopbaanadvies.

Met analyse, reflectie en bewustwording streeft zij naar optimaal functioneren. Haar stijl is inzicht gevend, pragmatisch en doelgericht. Met cliënt worden de vraagstelling en de doelen uitgebreid gesproken om tot een plan van aanpak te komen. Er wordt gewerkt met oplossingsgerichte technieken en interventies uit de cognitieve gedragstherapie.