Resolute

Provocatieve Coaching

Wat is provocatieve coaching?

De coaches van Resolute hebben een vorm van coaching ontwikkeld die kan worden omschreven als provocatief. De ervaring leert namelijk dat een ‘prikkelende opmerking’ over het algemeen sterkere reacties bij personen oproept dan een meer algemene houding. We ervan uit dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Mensen hebben veel meer daadkracht, uithoudingsvermogen en gevoel voor humor en kunnen tegen een stootje.

Humor Lost Geen Vraagstukken Op Maar Helpt Er Over Heen Spreuk

Hoe werkt het?

Bij provocatieve coaching is de lach een perfect middel om het contact te verfrissen en verdiepen. Als er iets is dat iemand een nieuwe kijk geeft op een situatie, dan is het wel het erom lachen. Mogelijk voelen partijen zich door de ‘provocatieve benadering’ verontwaardigd, opstandig of uitgedaagd en dat is nu juist waar de coach op uit is. Hij wil mensen bewegen om gebruik te maken van hun vrijheid van denken. Het stimuleren van een nieuwe, andere visie is belangrijk om tot ontwikkeling te komen.

 

Mensen zijn vaak niet makkelijk te bewegen om hun patronen te doorbreken, hen uit een comfortzone te halen en om eens een andere weg in te slaan dan die zij gewoon zijn. Er is niet voor niets gekozen om een coach op te zoeken. Dan was het hen zelf wel gelukt, zonder enige hulp of steun van buitenaf. Dus hard rammelen aan het hek, veel geluid maken, zorgt voor een reactie die anders is dan in een congruente vorm. Het is een dwingendere vorm. Het is niet makkelijk om als coachee dan maar ‘niet te reageren’. Deelnemers aan het coaching traject worden realistischer, assertiever, zullen elkaar meer waarderen of begrijpen en kunnen hun gevoelens beter onder woorden brengen. Een optimale samenwerking komt daardoor dichterbij.

31 Kopie

Wanneer provoceren?

De stelregel is: gewoon wanneer het kan, provocatief wanneer het moet.

De coaches van Resolute hebben door hun opleiding en ervaring voldoende inzicht om aan te voelen of een coachings-traject zich leent voor een provocatieve benadering.

Kortom: Provocatieve coaching:
• schept snel vertrouwen in de coach en het traject dat jullie samen aangaan
• is voor iedereen, in bijna iedere situatie
• is eerlijk en oprecht
• levert iets op in snelheid en duurzame aanpak
• benadrukt de toekomst en schets een horizon
• is een frisse wind

VAAK GESTELDE VRAGEN:

De individuele coaching vindt een-op-een plaats in sessies van maximaal 2 uur. Elk lid van het team krijg één van de coaches toegewezen. De team-coaching vindt plaats door beide coaches gezamenlijk in sessies van 1 tot 3 dagdelen.

Coaching kan plaats vinden op interne of externe locaties. In overleg kan worden bepaald welke locatie het meest geschikt is.

 

Resolute Coaching maakt gebruik van verschillende methodieken voor individuele en groepsgewijze coaching die worden afgestemd op de concrete vraagstelling en de betrokken teams. Na de eerste gesprekken wordt dit nader bepaald.

Sta je op een kruispunt in je carrière en zou een coach je kunnen helpen het nemen van de juiste afslag?

We helpen je graag verder.

Contact