Extern vertrouwen

Uiteraard is het probleem van ongewenste intimiteiten op de werkvloer geen nieuw fenomeen maar het is door de recente onthullingen bij THE VOICE extra onder de aandacht gekomen. Iedereen heeft het erover en veel vrouwen en meisjes, maar ook jongens, durven hierdoor met hun eigen ervaringen naar buiten te komen.

Wat bij al deze verhalen naar voren komt is het enorme belang van een onafhankelijke en met name externe vertrouwenspersoon. Een externe die geen directe band heeft met het bedrijf of de organisatie waar mensen een onveilige situatie hebben ervaren. Iemand die je echt in vertrouwen kunt nemen en die zich echt voor je zal inzetten. 

John de Mol zei al dat het belangrijk is dat mensen hun negatieve ervaring melden en dat is een helaas wel een feit. Alleen dan kunnen de verantwoordelijke personen worden toegesproken of aangepakt. Maar dan moet daar wel de gelegenheid voor zijn bij iemand die volledig is te vertrouwen. Iemand die geen lijntjes heeft met het bedrijf of de instantie waarbinnen de situatie zich heeft voorgedaan.