Motivatie
Nu de dagen weer korter zijn en je zowel in het donker naar je werk vertrekt als weer naar huis gaat kan dat je motivatie op alle gebieden negatief beïnvloeden. Een coach kan je ondersteunen en begeleiden om inzicht te krijgen in de oorzaken en factoren die bijdragen aan de dip. Ze kunnen je helpen om je doelen en prioriteiten opnieuw af te stemmen, evenals strategieën ontwikkelen om met stress en negatieve gevoelens om te gaan.

Ondersteuning
Een coach kan je ook helpen om positieve gewoonten en routines te ontwikkelen die je energie en motivatie op het werk vergroten. Door middel van gesprekken, oefeningen en reflectie kan een coach je helpen om uit je winterdip te komen en weer met plezier en productiviteit aan het werk te gaan. Deze vormen van ondersteuning en begeleiding kunnen je helpen om effectiever om te gaan met je winterdip en een positievere mindset en levensstijl te ontwikkelen, zelfs tijdens de koudere maanden.

ODC
Het Odin Development Compass, een meting die kan worden toegepast door de coach van Resolute, is hierbij een gericht beoordelingsinstrument dat is ontworpen om te helpen bij het identificeren en ontwikkelen van je competenties en, nog belangrijker, je potentieel. Hoewel het geen specifieke focus heeft op het omgaan met een winterdip, kan het nog steeds helpen bij het verbeteren van bepaalde aspecten die verband houden met deze uitdaging.

Vaardigheden
Een winterdip wordt vaak gekenmerkt door symptomen zoals vermoeidheid, stemmingswisselingen en verminderde motivatie. Het Odin Development Compass kan helpen bij het identificeren van competenties en vaardigheden die gerelateerd zijn aan het omgaan met deze symptomen, zoals stressmanagement en emotionele intelligentie. Door middel van de beoordeling en bijbehorende ontwikkelingsplanning kan het Odin Development Compass helpen bij het identificeren van gebieden waarin je kunt werken aan het versterken van mentale veerkracht, het verbeteren van zelfzorgpraktijken en het ontwikkelen van copingmechanismen voor tijden van verminderde motivatie en stemming.

Hulpmiddel
Hoewel het Odin Development Compass op zichzelf geen specifieke oplossing biedt voor een winterdip, kan het wel als hulpmiddel dienen om je bewust te maken van je capaciteiten en potentiële gebieden voor groei en ontwikkeling. Het is belangrijk op te merken dat winterdipjes soms ook een klinische stoornis kunnen zijn, zoals seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD). Wanneer de symptomen ernstig zijn, is het dus raadzaam om meer medisch of psychisch gerichte hulp te zoeken.

Wil je weten hoe de coaches van Resolute je kunnen ondersteunen tijdens een winterdip neem dan vooral contact met ons op: achter de wolken schijnt de zon.

Heerlijk uitgerust en opgeladen terug van vakantie?
Het slechte nieuws: je fijne vakantiegevoel is zo ongeveer 2 weken tot een maand na terugkeer houdbaar. Het ‘fade out effect’ wordt dit door de onderzoekers genoemd. Na die periode ben je weer terug op het punt waar je was vóór je vakantie, qua geluk, energie en motivatie. En helaas: werken moet om een volgende vakantie weer mogelijk te maken maar laat dan in ieder geval de omstandigheden van dat werk zo optimaal mogelijk voor je zijn:

Het goede nieuws is dat je door een ODC-meting door een coach van Resolute duidelijk kan krijgen welke onbewuste drijfveren, krachten en talenten je van nature hebt en hou zo je vakantie-gevoel langer vast!

Met behulp van de ODC-meting kun je de krachten en onbenutte talenten van jezelf en je team zeer scherp in beeld krijgen. Dit vergroot de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers. Het leidt tot een gezondere organisatie waarin mensen beter samenwerken en bijdragen en het voorkomt verzuim door werkstress. Maar bedenk ook vooral alvast een mooie bestemming voor je volgende vakantie!

Wanneer een werknemer uitvalt door werkstress kan een organisatie of bedrijf voor hoge kosten komen te staan. Het wordt gezien als de duurste oorzaak van verzuim. Bij deze vorm van arbeidsongeschiktheid is een werknemer namelijk vaak langdurig afwezig. Het vroeg signaleren van een te hoge werkdruk en het treffen van gerichte maatregelen is dus van groot belang. Het inzetten van een coaching traject kan helpen om de oorzaken van de ervaren werkstress binnen een team te herleiden en op te lossen en dus verzuim te voorkomen. Neem vooral contact op met de coaches van Resolute om samen te kijken wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld door middel van een ODC-meting (Odin Development Compass) achterhalen waar de krachten en onbenutte talenten van uw werknemers liggen en hoe de onderlinge samenwerking tot meer tevreden medewerkers en dus betere resultaten kan leiden .

De ODC-meting begint met een eenvoudige online vragenlijst van 10 minuten. Je ziet acht verschillende archetypische figuren. Sommige zullen je aanspreken en andere juist niet. Vervolgens kies je 10 competenties uit een lijst van 24 die het best bij je passen. De ODC-meting gaat veel verder dan de standaardtesten die uitsluitend bestaan uit (vaak lange) vragenlijsten. Na 10 minuten laat de ODC-meting zien welke onbewuste drijfveren, krachten en talenten je van nature hebt.

Met behulp van de ODC-meting kun je de krachten en onbenutte talenten zeer scherp in beeld krijgen.

De ODC-meting is ook bijzonder waardevol voor teams. Met de ODC-meting begrijp je hoe je een team kunt laten excelleren door de juiste mensen samen te brengen. Je krijgt inzicht in de valkuilen van medewerkers waardoor je hen maximaal in hun kracht kunt zetten en ook disfunctioneren kunt voorkomen.

De ODC-meting is zeer effectief voor individuele coaching op elk niveau van een organisatie en ondersteunt de coach in het allerbeste naar boven te halen van individuen of teams.

ODC voor organisaties

De coach van Resolute benut de ODC-meting om de eigen dienstverlening te versterken. Door het snelle inzicht in individuen of teams kunnen zij beter onderbouwde adviezen uitbrengen. Hij zet de ODC-meting in in alle lagen van een organisatie, inclusief de directie- en managementniveaus.

ODC voor individuen

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken. De ODC-meting geeft richting bij de volgende vragen:

Welke taken kosten mij energie of geven mij juist energie?
Past mijn werk wel echt bij mij?
Welke leiderschapskwaliteiten heb ik?
Welke opleiding past het best bij mij?
Hoe kan ik fitter en gezonder worden en een burn-out voorkomen?
Ik loop in elke baan tegen dezelfde obstakels aan. Hoe kan ik dit patroon doorbreken?

Uitgebreidere informatie leest u in onze leaflet.

Uiteraard is het probleem van ongewenste intimiteiten op de werkvloer geen nieuw fenomeen maar het is door de recente onthullingen bij THE VOICE extra onder de aandacht gekomen. Iedereen heeft het erover en veel vrouwen en meisjes, maar ook jongens, durven hierdoor met hun eigen ervaringen naar buiten te komen.

Wat bij al deze verhalen naar voren komt is het enorme belang van een onafhankelijke en met name externe vertrouwenspersoon. Een externe die geen directe band heeft met het bedrijf of de organisatie waar mensen een onveilige situatie hebben ervaren. Iemand die je echt in vertrouwen kunt nemen en die zich echt voor je zal inzetten. 

John de Mol zei al dat het belangrijk is dat mensen hun negatieve ervaring melden en dat is een helaas wel een feit. Alleen dan kunnen de verantwoordelijke personen worden toegesproken of aangepakt. Maar dan moet daar wel de gelegenheid voor zijn bij iemand die volledig is te vertrouwen. Iemand die geen lijntjes heeft met het bedrijf of de instantie waarbinnen de situatie zich heeft voorgedaan.

Wie had dat verwacht? Ondanks de topprestaties van de Nederlandse hockeydames op internationale toernooien en een gouden plak op de Olympische Spelen in Tokio, kwam tijdens de evaluatiegesprekken met de speelsters naar voren dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin zij hebben gepresteerd. De constatering was dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten waren die verbeterd konden worden.

De KNHB heeft hier snel op ingespeeld en schakelde een externe begeleider in die met staf en speelsters een traject is gestart om de huidige teamcultuur te verbeteren.

Naast de aandacht voor het huidige teamklimaat en de onderlinge communicatie maakte de KNHB in december afspraken met een onafhankelijk vertrouwenspersoon, speciaal voor alle spelers en speelsters van de vertegenwoordigende (jeugd)elftallen van de hockeybond. Verder is er een protocol beschikbaar voor het aanstellen van vertrouwenspersonen binnen alle clubs.