Verzuim door werkstress verhelpen met coaching

Wanneer een werknemer uitvalt door werkstress kan een organisatie of bedrijf voor hoge kosten komen te staan. Het wordt gezien als de duurste oorzaak van verzuim. Bij deze vorm van arbeidsongeschiktheid is een werknemer namelijk vaak langdurig afwezig. Het vroeg signaleren van een te hoge werkdruk en het treffen van gerichte maatregelen is dus van groot belang. Het inzetten van een coaching traject kan helpen om de oorzaken van de ervaren werkstress binnen een team te herleiden en op te lossen en dus verzuim te voorkomen. Neem vooral contact op met de coaches van Resolute om samen te kijken wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld door middel van een ODC-meting (Odin Development Compass) achterhalen waar de krachten en onbenutte talenten van uw werknemers liggen en hoe de onderlinge samenwerking tot meer tevreden medewerkers en dus betere resultaten kan leiden .